Người dân Quảng Nam trồng rong câu chỉ vàng thu tiền triệu

Trên cánh đồng nuôi tôm, người dân Quảng Nam chuyển qua trồng rong câu chỉ vàng, nhiều hộ thu tiền triệu mỗi ngày.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.