Bộ TT&TT phát động quyên góp ủng hộ người nghèo năm 2018

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội năm 2018. Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng các lãnh đạo và đông đảo cán bộ Bộ TT&TT tham dự Lễ phát động và ủng hộ.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.