Cha và con trai phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Nhằm mục đích huy động nam giới TP. Hồ Chí Minh đồng hành chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vì một gia đình bình đẳng, xã hội văn minh không có bạo lực, ngày 3/11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 10, Hội Bảo về quyền trẻ em thành phố, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đã tổ chức chương trình: "Cha và con trai phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái".

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.