Tội bắt cóc trẻ em - Hình phạt phải nặng hơn

Bắt cóc trẻ em là một tội ác nghiêm trọng chứ không chỉ là việc phạm pháp thông thường. Do vậy, cần phải có những hình phạt nặng hơn so với luật hiện hành để ngăn chặn tội ác này.

Trang 1/28»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.