Nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà - Sứ mệnh của người làm phúc

Trong những năm qua, ở Việt Nam có rất nhiều người có khả năng đặc biệt xuất hiện. Họ là những người mà theo dân gian gọi một cách tôn trọng là “Những người được ăn lộc Thánh”. Phần lớn những người này được quy tụ ở Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng con người, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Một trong những người rất nổi tiếng đó là nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.