Khi người già mê Facebook

Vừa từ nhà bố mẹ chồng về, mở cửa, xem điện thoại, chị Loan giật mình khi thấy có tới mấy cuộc gọi nhỡ của bố chồng. Lo sợ có việc gì gấp nên chị phải gọi lại luôn, bố chị tỉnh bơ: “À, mạng ở nhà lỗi gì đó mà bố không vào facebook được, con sang sửa ngay giúp bố”. Chị Loan vừa mừng vì không có việc gì hệ trọng xảy ra, vừa bực vì ở đó mãi mà ông không nói, mất công đi lại. 5 phút sau chưa thấy chị sang, bố chồng lại gọi giục giã khiến chị Loan phải bỏ dở công việc để qua giúp ông.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.