Chán việc làm công ăn lương, tôi có nên nghỉ để học và làm nghề tự do

Tôi khao khát tìm cho mình một hướng đi, công việc mới. Tôi thích làm nghề tự do nhưng vẫn chưa dám thực hiện.

Trang 1/2»      2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.