Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Khoảng 3 triệu người sẽ được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm và thậm chí được nghỉ sâu hơn

"Chúng tôi nghĩ rằng, hôm nay Quốc hội đã có quyết định rất sáng suốt, với một ý nghĩa thuyết phục của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là thể hiện ý nghĩa cao quý, cao đẹp, nghỉ thêm một ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9, để cho toàn dân có điều kiện hơn, để cho toàn dân có thêm thời gian chăm sóc con cái. Tôi cho rằng đây là quyết định rất phù hợp và chính xác của Quốc hội", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.