10 điều khiến bảo mẫu không bằng lòng với chủ nhà

Bảo mẫu sẽ phật ý khi phụ huynh về muộn mà không báo trước, úp mở chuyện tiền bạc hay xem họ như người hầu.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.