Bình Dương: Tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Những năm qua, công tác trợ giúp người khuyết tật (NKT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với NKT được nâng cao, bản thân NKT ngày càng nỗ lực, tự tin hòa nhập cộng đồng.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.