Hải Dương phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong suốt những năm qua, tỉnh Hải Dương luôn quan tâm và không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công (NCC). Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC; Triển khai toàn diện các chế độ, chính sách đối với người có công.

Trang 1/63»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.