Hội đồng tư vấn ngành Du lịch và Khách sạn: Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thống nhất mô hình của Hội đồng tư vấn ngành Du lịch và Khách sạn ở Việt Nam; các khoản tham chiếu và Kế hoạch hành động. Đây là nội dung được thông qua tại hôi thảo do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.