Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng

Công tác xác minh, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về là một hoạt động quan trọng, góp phần giảm bớt nỗi đau cho các nạn nhân và gia đình của họ; đồng thời là bước đầu tiên trong quá trình hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

 • Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

  0

  Thực tế cho thấy, các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã và đang triển khai tại cộng đồng đã giúp nạn nhân ổn định sức khỏe, tinh thần, hỗ trợ phát triển kinh tế. Nhiều nạn nhân sau khi được hỗ trợ đã có cuộc sống ổn định và quay lại giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh và tham gia hoạt động xã hội tích cực. Tuy nhiên, nhiều mô hình hỗ trợ nạn nhân vẫn chưa hoàn thiện và chưa đa dạng. Điều này cần có sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các mô hình cũng như cách điều phối chung của cơ quan chức năng trong thời gian tới.

 • Bình Định: Chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

  0

  Theo thống kê của các ngành chức năng tỉnh Bình Định, phần lớn số nạn nhân của tội phạm mua bán người là phụ nữ, trẻ em và thuộc nhóm dân tộc thiểu số, trình độ học vấn, nhận thức, tiếp cận thông tin còn thấp, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nạn nhân nữ khi bị lừa bán ra nước ngoài bị cưỡng ép kết hôn làm vợ người dân bản địa và bóc lột tình dục.

 • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Cục Cảnh sát quản lý hành chính: Phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội

  0

  Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2018 – 2020 giữa Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã diễn ra sáng ngày 15/6/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH. Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; công tác cai nghiện ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH và Bộ Công An.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.