Phát triển năng lượng tái tạo thế nào để bù đắp cho nguy cơ thiếu điện?

Nguồn điện nhận được kỳ vọng lớn trong xã hội thời gian qua là năng lượng tái tạo, hiện có công suất lắp đặt chiếm tỷ trọng khoảng 9% tổng công suất điện cả nước, nhưng sản lượng mới chỉ đạt 2,5%. Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi cho biết nguy cơ thiếu điện hiện nay đã được tích tụ từ nhiều năm trước.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.