Nâng cao nhận thức trước thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người

Thực tế, việc xử lý tội phạm mua bán người còn nhiều bất cập, nhận thức của nạn nhân hạn chế nên bị đối tượng lợi dụng bằng nhiều thủ đoạn để thực hiện hành vi mua bán người. Bên cạnh đó thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người đối với người dân vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế. Vì vậy, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến về pháp luật phòng, chống mua bán người để người dân dễ tiếp cận hơn.

 • Giúp đỡ lâu dài, bền vững nạn nhân bị mua bán

  0

  Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về là một công tác toàn diện, phức tạp, liên quan đến các vấn đề tâm lý, giáo dục và giáo dục lại, hỗ trợ hồi phục và tái hòa nhập cộng đồng. Việc thực hiện có hiệu quả công tác này đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp trong hoạt động phòng chống mua bán người (MBN)_từ khâu phòng ngừa đến khâu đấu tranh, trấn áp tội phạm và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân.

 • Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

  0

  Hội thảo “Công tác thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia Phòng chống Mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 và nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” vừa được tổ chức ngày hôm nay 30/8 tại Hà Nội nhằm: thúc đẩy hoạt động xây dựng, chỉnh lý các chính sách, luật pháp cũng như tăng cường năng lực cán bộ nhằm bảo vệ và hỗ trợ tốt hơn các nạn nhân của mua bán người và các cộng đồng dễ bị tổn thương bởi mua bán người.

 • Phòng chống mua, bán người thông qua di cư ra nước ngoài

  0

  Những năm qua, với chính sách mở cửa, hội nhập, số lượng người xuất - nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới nước ta ngày càng gia tăng. Cùng với đó, đường biên giới với nhiều cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối mở đã trở thành điều kiện thuận lợi để bọn tội phạm mua bán tăng cường hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan bảo vệ pháp luật...

 • Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng

  0

  Công tác xác minh, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về là một hoạt động quan trọng, góp phần giảm bớt nỗi đau cho các nạn nhân và gia đình của họ; đồng thời là bước đầu tiên trong quá trình hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

 • Phòng chống nạn mua bán người - Cần sự chung tay của cộng đồng

  0

  Già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người gắn bó và hiểu rõ về cuộc sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc nên họ sẽ tuyên truyền vận động, quản lý giáo dục con em tại gia đình, cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao cảnh giác, ký cam kết không xuất cảnh trái phép, không tiếp tay, tham gia hoạt động mua bán người.

 • Tăng cường quản trị di cư lao động và giảm thiểu bóc lột lao động

  0

  Nhân Ngày thế giới phòng chống mua bán người (30/7), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhấn mạnh mối liên quan giữa lao động di cư, lệ thuộc vì nợ và buôn bán người, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực nhằm tăng cường quản trị di cư lao động và giảm thiểu bóc lột lao động.

 • Việt Nam kiên quvết phòng, chống di cư trái phép và mua bán người

  0

  Sáng 23/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm công tác của Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia (AHG SOM 14).

 • Tăng cường nhận thức và phòng, chống tội phạm mua bán người

  0

  Liên tiếp trong thời gian gần đây, thông tin về những người phụ nữ Việt Nam bị các đối tượng xấu lừa bán sang bên kia biên giới đã tự tìm đường về quê nhà, nhưng trong tình trạng mất trí nhớ, không còn nói được tiếng Việt và có tâm lý hoảng loạn. Đây tiếp tục là tiếng chuông cảnh báo cho các cơ quan chức năng và người dân về tình trạng dụ dỗ, mua bán người sang bên kia biên giới.

Trang 1/3»      3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.