Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập dựa vào cộng đồng

Dựa trên hoàn cảnh thực tế của các nạn nhân khi trở về gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận với các hỗ trợ tại cộng đồng và không có nguồn kinh tế ổn định, Dự án phòng chống mua bán người huyện Tủa Chùa (Điện Biên) do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam cùng với Ban Bảo vệ trẻ em các xã và Hội LHPN huyện, xã thực hiện năm 2018-2019 nhằm giải cứu thanh thiếu niên khỏi nạn mua bán người và thúc đẩy hệ thống bảo vệ trẻ em của địa phương và ở tỉnh Điện Biên.

 • Chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về: nhân văn và kịp thời

  0

  Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác phòng, chống mua bán người nói chung và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng. Từ khi Luật Phòng, chống mua bán người có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 đến nay, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã ban hành hệ thống các văn bản, chính sách cơ bản đồng bộ, có tính khả thi, tạo khung pháp lý thuận lợi hơn để thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

 • Nam Định: Phấn đấu giảm tội phạm mua bán người và nạn nhân bị mua bán

  0

  Nam Định là một trong những địa bàn phức tạp về loại tội phạm mua bán người (MBN). Thuận lợi về giao thông, vị trí địa lý, nhu cầu di cư ra tỉnh ngoài tìm kiếm việc làm… là những yếu tố tiềm ẩn cho các loại tội phạm, trong đó có tội phạm MBN có điều kiện phát triển.

 • Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

  0

  Theo ông Nguyễn Xuân Lập (Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ LĐTBXH), thời gian tới, các cơ quan liên quan cần rà soát, đánh giá thực trạng chính sách, pháp luật, đề xuất chính sách hỗ trợ nạn nhân đảm bảo sự bình đẳng giới trong tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề và vay vốn hòa nhập cộng đồng; thí điểm, nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tăng cường tập huấn, đào tạo cho cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân; tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

 • Nâng cao nhận thức trước thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người

  0

  Thực tế, việc xử lý tội phạm mua bán người còn nhiều bất cập, nhận thức của nạn nhân hạn chế nên bị đối tượng lợi dụng bằng nhiều thủ đoạn để thực hiện hành vi mua bán người. Bên cạnh đó thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người đối với người dân vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế. Vì vậy, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến về pháp luật phòng, chống mua bán người để người dân dễ tiếp cận hơn.

 • Giúp đỡ lâu dài, bền vững nạn nhân bị mua bán

  0

  Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về là một công tác toàn diện, phức tạp, liên quan đến các vấn đề tâm lý, giáo dục và giáo dục lại, hỗ trợ hồi phục và tái hòa nhập cộng đồng. Việc thực hiện có hiệu quả công tác này đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp trong hoạt động phòng chống mua bán người (MBN)_từ khâu phòng ngừa đến khâu đấu tranh, trấn áp tội phạm và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân.

 • Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

  0

  Hội thảo “Công tác thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia Phòng chống Mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 và nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” vừa được tổ chức ngày hôm nay 30/8 tại Hà Nội nhằm: thúc đẩy hoạt động xây dựng, chỉnh lý các chính sách, luật pháp cũng như tăng cường năng lực cán bộ nhằm bảo vệ và hỗ trợ tốt hơn các nạn nhân của mua bán người và các cộng đồng dễ bị tổn thương bởi mua bán người.

 • Phòng chống mua, bán người thông qua di cư ra nước ngoài

  0

  Những năm qua, với chính sách mở cửa, hội nhập, số lượng người xuất - nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới nước ta ngày càng gia tăng. Cùng với đó, đường biên giới với nhiều cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối mở đã trở thành điều kiện thuận lợi để bọn tội phạm mua bán tăng cường hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan bảo vệ pháp luật...

 • Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng

  0

  Công tác xác minh, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về là một hoạt động quan trọng, góp phần giảm bớt nỗi đau cho các nạn nhân và gia đình của họ; đồng thời là bước đầu tiên trong quá trình hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Trang 1/4»      4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.