Cưỡng chế! Tránh được không?

Cưỡng chế là biện pháp cuối cùng để thực hiện một phán quyết của tòa án hoặc chính quyền. Cưỡng chế ít mang lại điều gì tốt đẹp, ấy thế nhưng người ta vẫn cần đến. Vậy có cách gì thay thế được việc cưỡng chế hay không?

Trang 1/48»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.