Hội thảo tham vấn những nội dung sửa đổi, bổ sung về lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi

Ngày 7/10 tại Hà Nội, được sự hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam, Bộ LĐTBXH đã tổ chức Hội thảo tham vấn những nội dung sửa đổi, bổ sung về lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi để tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 tháng 10/2019 này.

  • Bảo vệ quyền và lợi ích của lao động chưa thành niên trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

    0

    Để quy định của Bộ luật Lao động (sửa đổi) về lao động chưa thành niên đi vào cuộc sống và phù hợp với các quy định của Hiến pháp và tiêu chuẩn lao động quốc tế về lao động chưa thành niên, Hội thảo Lấy ý kiến về những nội dung sửa đổi, bổ sung đối với lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được tổ chức ngày 26/9/2019 tại thành phố Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà dự và chủ trì Hội thảo.

  • Sử dụng lao động chưa thành niên như thế nào cho đúng?

    0

    Hỏi: Xin Tòa soạn cho biết các quy định của pháp luật về việc sử dụng lao động chưa thành niên? - Lê Đăng Tùng (Thị trấn Thanh Thủy, Phú Thọ)

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.