Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính - tài sản

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, ngày 10/12 tại thành phố Huế, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động - xã hội phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính - tài sản cho Chủ tài khoản, Kế toán trưởng".

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.