Biến tai họa thành cơ hội?!

Chuyện gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 là một tai họa. Nếu chúng ta chịu “đau đớn”, có thể biến tai họa này thành cơ hội để từ nay về sau, các kỳ thi trong sạch, kết quả tin cậy.

Trang 1/3»      3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.