Cần quan tâm đến kết quả cuối cùng!

Giáo dục - Đào tạo là một quá trình, mọi kết quả đều có ý nghĩa nhưng quan trọng nhất là kết quả cuối cùng. Những người lãnh đạo cần phải biết rõ điều này.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.