Lạng Sơn: Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người nghèo ngày càng được cải thiện. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 21.336 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,89% và 20.250 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,34%.

 • Đời sống của người nghèo được nâng cao cả về vật chất và tinh thần

  0

  Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, sau 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình), đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 9,88% (đầu năm 2016) xuống còn 3,75% (cuối năm 2019), dự kiến xuống dưới 3% cuối năm 2020, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1-1,5%/ năm.

 • Quỳnh Long đang tìm cách thoát nghèo

  0

  Từ năm 2005 tới nay, mỗi năm, tôi về quê (Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) trên chục lần và thấy làng xã đang đổi mới nhanh chóng. Tuy nhiên, Quỳnh Long vẫn đang là một xã nghèo, gặp nhiều khó khăn. Cả xã đang tìm cách thoát nghèo...

 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

  0

  Dự kiến, đến hết năm 2020, tỷ lệ nghèo sẽ giảm từ 3,75% (năm 2019) xuống dưới 3%, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm trong giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ nghèo tại huyện nghèo giảm trên 4% so với năm 2019, đạt mục tiêu Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ giao. Hiện cả nước còn 8.464 hộ nghèo có thành viên là người có công, các địa phương phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo thuộc diện này.

 • Quảng Nam khuyến khích người dân đăng ký thoát nghèo

  0

  Với 3 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và 3 huyện nghèo nhóm 2 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo, trong đó nổi bật là việc đăng ký thoát nghèo.

 • Bước đột phá cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo

  0

  Thấu hiểu tâm tư và nguyện vọng của người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tham mưu cho Chính phủ thực hiện 22 chương trình tín dụng, cũng như nhiều lần nâng mức cho vay các chương trình, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết phát triển kinh tế của người dân và ứng biến với những rủi ro. Đặc biệt, sự ra đời của 2 chương trình tín dụng là cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được coi là bước đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, số hộ nghèo giảm mạnh từng năm.

 • Con đường thoát nghèo ở Hà Tĩnh

  0

  Về mảnh đất khô cằn, đầy nắng và gió bão Hà Tĩnh, đến thăm các hộ vay vốn, càng thấm ý nghĩa của việc vận hành mô hình Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Ý chí kiên cường vượt khó, thoát nghèo của người dân nơi đây cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ về nguồn vốn của NHCSXH nhiều năm qua đã trải nhựa sống trên từng cánh đồng, mang hạnh phúc vào từng căn nhà nhỏ.

 • Cần nhận diện chính xác hơn hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều

  0

  Bên cạnh những mặt đạt được khi thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế…

 • Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều mới hướng tới mục tiêu hỗ trợ toàn diện

  0

  Để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 tốt hơn giai đoạn trước, theo Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo Tô Đức, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 sẽ đo lường nghèo đa chiều phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội cụ thể của đất nước và thu nhập là một chiều trọng tâm chủ yếu trong các chiều đo lường nghèo. Phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều được xây dựng trên cơ sở khoa học, có thể so sánh với quốc tế và khu vực, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Trang 1/5»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.