Sự cần thiết phải thay đổi các chính sách PCMD trong giai đoạn hiện nay

Trong nhiều năm qua, công tác phòng, chống mại dâm (PCMD) của nước ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, kết quả công tác PCMD chưa vững chắc, còn rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác PCMD trong tình hình hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và giao lưu, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế.

  • Tiếp tục nhân rộng các mô hình can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực với người bán dâm

    0

    Từ đầu năm đến nay, hoạt động xây dựng thí điểm, duy trì các mô hình phòng, chống mại dâm được tiếp tục triển khai ở 19 địa phương với 3.520 người bán dâm và người có nguy cơ cao (tăng 2.414 người so với cùng kỳ năm 2018) được tiếp cận các hoạt động can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, hỗ trợ, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng. Trong đó, 32 người được hỗ trợ giáo dục, dạy nghề, 293 người được tư vấn, trợ giúp pháp lý, 11 người được vay vốn; 3.015 người được hỗ trợ về y tế; được cung cấp các dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm HIV là 160 người.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.