Bộ Giáo dục và Đào tạo nói về học phí trong thời gian nghỉ dịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các trường ngoài công lập không được thu học phí nếu không tổ chức dạy trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ phòng tránh Covid-19.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.