Công tác giảm nghèo góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước

“Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất coi trọng công tác giảm nghèo, với mục tiêu xóa bỏ đói nghèo, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, gắn với đảm bảo các quyền của con người và phát triển toàn diện con người” - Bà Chu Thị Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo, Bộ LĐTBXH chia sẻ với phóng viên T/C Gia đình & Trẻ em.

 • Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thanh Hóa có nhiều khởi sắc trong công tác giảm nghèo

  0

  “... Trong số 27 đơn vị hành chính thì có 11 huyện miền núi (7 huyện nghèo 30a), đến nay, huyện Như Xuân thoát nghèo diện 30a, còn lại một số huyện miền núi cũng đang trên đà phát triển. Thanh Hóa đã và đang có nhiều khởi sắc trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo...” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ghi nhận.

 • Huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn): Nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

  0

  Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) có 4.277 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 27,50%; 2.200 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 14.14%. Trong đó có 07 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 50% trở lên; có 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% đến dưới 50% và 3 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%. Hộ nghèo, cận nghèo tập trung ở các xã vùng cao, biên giới, khu vực các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Hiệu quả từ Chương trình giảm nghèo bền vững ở huyện Chi Lăng

  0

  Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát huy kết quả đạt được, thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 • Huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn): Từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững

  0

  Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thời điểm cuối năm 2018, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 2.748 hộ, chiếm tỷ lệ 16,42%, số hộ cận nghèo là 1.559 hộ, tỷ lệ 9,31%. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo, huyện Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Chương trình giảm nghèo gắn với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện cho từng năm.

 • Huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn: Khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện công tác giảm nghèo

  0

  Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

 • Huyện Đình Lập: Nâng cao trách nhiệm thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo

  0

  Đình Lập là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lạng Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 118.956,5 ha, dân số hơn 29 nghìn người, địa hình chủ yếu là đồi núi; tốc độ phát triển kinh tế chậm nhất trong tỉnh, cơ sở hạ tầng còn thấp, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế; có 76,8% hộ dân sống ở khu vực nông thôn, thu nhập thấp, chủ yếu từ sản xuất nông - lâm nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

 • Huyện Văn Quan: Nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

  0

  Văn Quan là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Lạng Sơn. Theo chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020, đến cuối năm 2017, toàn huyện có 4.260 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 31,22%. Trong đó có 12 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 25% đến dưới 50%; 04 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 50% trở lên là Trấn Ninh (50,34%), Lương Năng (55,46%), Hữu Lễ (53,96%) và Hòa Bình (62,59%). Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất, đời sống của người dân.

 • Lạng Sơn: Triển khai hiệu quả Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo

  0

  Thời gian qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc một trong 4 dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Trang 1/26»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.