Giáo dục nghề nghiệp trước thách thức của dịch bệnh Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp, công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi cả hệ thống phải nỗ lực để đạt được các mục tiêu của năm 2020 và những năm tiếp theo.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.