Tạo điều kiện cho người nghèo phấn đấu cải tạo tốt được đặc xá

Đó là một trong vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập tại phiên thảo thảo luận về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) diễn ra sáng 7/11.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.