Để trẻ hứng thú làm việc nhà

Ở Gia đình và Trẻ em số trước, chúng tôi đã có bài viết “Có nên trả tiền để con làm việc nhà” với sự tham gia bàn luận của các bậc phụ huynh và cả chuyên gia giáo dục. Câu chuyện trả tiền hay không trả tiền thực ra không phải là vấn đề quá lớn, quan trọng là cách bạn trả công trẻ, cách trẻ hành xử với đồng tiền. Trẻ cần phân biệt được giữa tiền lương và nghĩa vụ, làm việc nhà một cách tự nguyện và vui vẻ.

Trang 1/10»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.