Bắt học sinh chép phạt là phản giáo dục

Đi học muộn, chép phạt! Không làm bài tập về nhà, chép phạt! Nói chuyện trong giờ, chép phạt!… Hiện nay, vẫn có nhiều giáo viên dùng chép phạt như một hình thức để phạt học sinh mà không biết rằng, đây là cách làm phản khoa học và phản giáo dục.

Trang 1/11»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.