9 năm qua tôi chỉ được gần gũi vợ chưa tới chục lần

Lần nào gần gũi tôi cũng khởi động để vợ quen nhưng cứ được một lúc vợ lại sợ, kêu đau và không đồng ý tiếp tục.

Trang 1/4»      4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.