Những người ngậm đắng vì chia tay không đòi được quà

Ba năm 35 lần ghi sổ gửi tiền cho người tình, đến lúc cần, chị Hiền đòi lại nhưng không nhận được một xu.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.