Đổi mới và phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Y tế cơ sở (YTCS) như nền tảng, bàn đạp của ngành y tế, từ đó xây dựng lên những công trình “kiến trúc thượng tầng”. Trên thực tế, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở nước ta trong thời gian qua cho thấy YTCS đã phát huy hiệu quả. Thời gian qua, chúng ta đã dành nhiều quan tâm đến YTCS, tuy nhiên để nâng cao vai trò của YTCS cũng cần phải quan tâm hơn bởi theo GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: vẫn còn nhiều mục tiêu về phát triển YTCS chưa thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra..

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.