Huyện Văn Quan: Những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo

Huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) là một trong số những huyện nghèo của cả nước được Chính phủ đầu tư hỗ trợ theo cơ chế chính sách Nghị quyết 30a giai đoạn 2009-2020. Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đến nay, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

 • Lạng Sơn: Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo

  0

  Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người nghèo ngày càng được cải thiện. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 21.336 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,89% và 20.250 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,34%.

 • Đề xuất một số giải pháp để giảm nghèo đối với người có công

  0

  Với quyết tâm cao cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự huy động sức mạnh toàn dân, chắc chắn các mục tiêu về giảm nghèo nói chung và mục tiêu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công sẽ đạt được những kết quả tích cực, để không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

 • 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW: 12 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn từ nguồn vốn chính sách

  0

  5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, đã có trên 12 triệu lượt hộ được vay vốn từ nguồn vốn chính sách. Đó là minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội và tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách xoay chuyển đói nghèo, làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội riêng có mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho người nghèo, để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau.

 • Một số giải pháp giảm nghèo bền vững ở Tuyên Quang

  0

  Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

 • Thừa Thiên - Huế: Vốn chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

  0

  Những năm qua, cùng với nguồn lực đầu tư của Đảng và Nhà nước, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân Thừa Thiên - Huế vươn lên thoát nghèo. Đây được coi là nguồn lực, là cơ hội để người dân thay đổi cuộc sống.

 • Huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn): Nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

  0

  Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) có 4.277 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 27,50%; 2.200 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 14.14%. Trong đó có 07 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 50% trở lên; có 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% đến dưới 50% và 3 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%. Hộ nghèo, cận nghèo tập trung ở các xã vùng cao, biên giới, khu vực các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Hiệu quả từ Chương trình giảm nghèo bền vững ở huyện Chi Lăng

  0

  Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát huy kết quả đạt được, thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 • Huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn): Từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững

  0

  Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thời điểm cuối năm 2018, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 2.748 hộ, chiếm tỷ lệ 16,42%, số hộ cận nghèo là 1.559 hộ, tỷ lệ 9,31%. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo, huyện Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Chương trình giảm nghèo gắn với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện cho từng năm.

Trang 1/2»      2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.