Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 • Hiệu quả từ nguồn vốn vay cho nhóm người yếu thế

  0

  Sau 2 năm thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (Quyết định 29) Chi nhánh NHCSXH 15 tỉnh, thành phố đã giải ngân cho 504 cá nhân, hộ gia đình vay với tổng số vốn là 12,883 tỷ đồng.

 • Chuyển đổi mô hình cai nghiện ở Cơ sở Tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên

  0

  Thái Nguyên là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma túy, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Toàn tỉnh (tính đến 15/9/2017) có 5.307 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

 • Bài học kinh nghiệm về triển khai thực hiện đề án cai nghiện ma túy ở Thái Nguyên

  0

  Được sự chỉ đạo của Chính phủ, trong 5 năm qua, từ năm 2013 – 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ngành tại địa phương triển khai công tác cai nghiện ma túy cho người nghiện trên địa bàn toàn tỉnh theo đề án triển khai thí điểm mở rộng mô hình hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng.

 • Bài học kinh nghiệm về triển khai thực hiện đề án cai nghiện ma túy ở Thái Nguyên

  0

  Được sự chỉ đạo của Chính phủ, trong 5 năm qua, từ năm 2013 – 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ngành tại địa phương triển khai công tác cai nghiện ma túy cho người nghiện trên địa bàn toàn tỉnh theo đề án triển khai thí điểm mở rộng mô hình hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng.

 • Thái Nguyên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện

  0

  Trong 5 năm qua, từ năm 2013 - 2017, Sở Y tế và sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các sở ngành tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện, nhất là từ khi tỉnh thái Nguyên được chính phủ chọn để triển khai thí điểm mở rộng mô hình hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015 và Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 về việc phê duyệt Đề án thí điểm mở rộng mô hình hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng ở tỉnh Thái Nguyên tới năm 2017.

 • Xã Phú Xuyên làm tốt công tác cai nghiện bằng thuốc Cedemex

  0

  Những năm gần đây, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên được biết đến là một trong những xã làm tốt công tác cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex.

 • Thành công bước đầu từ cai nghiện bằng thuốc Cedemex ở Thái Nguyên

  0

  Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy ở tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó làm hạn chế sự gia tăng và tính phức tạp, nhức nhối của tội phạm ma túy.

 • Thái Nguyên làm tốt công tác tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai

  0

  Thái Nguyên là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma túy, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố; có 166/180 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Toàn tỉnh (tính đến 15/9/2017) có 5.307 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong đó: số có mặt tại địa phương là 3.834 người chiếm 72,24 %; người thường xuyên vắng mặt ở địa phương là 1.473 người, chiếm 27,76%...

Trang 1/7»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.