Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Nâng cao công tác tổ chức cán bộ trong tình hình mới

Ngày 9/12/2019, tại thành phố Huế, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và nâng cao năng lực về quản lý các đơn vị trong tình hình mới. Tham dự, có 150 đại biểu là lãnh đạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt làm nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ của các cục, vụ, viện, các trường, trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Đồng chí Trịnh Minh Chí– Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị.

  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

    0

    (LĐXH)-Ngày 7/12/2017, Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và nâng cao năng lực về quản lý các đơn vị trong tình hình mới. Tham dự, có 150 đại biểu là lãnh đạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt làm nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ của các cục, vụ, viện, các trường, trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Đồng chí Trần Ngọc Túy – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị.

  • Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2016

    0

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và Quyết định số 1463/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2016, trong 3 ngày, từ 24-26/11/2016, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ LĐTBXH tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2016 tới gần 130 cán bộ, chuyên viên là đại diện Lãnh đạo đơn vị và cán bộ trưc tiếp làm công tác tổ chức cán bộ thuộc các cục, vụ, viện, đơn vị trực thuộc Bộ.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.