Sự cần thiết phải thay đổi các chính sách PCMD trong giai đoạn hiện nay

Trong nhiều năm qua, công tác phòng, chống mại dâm (PCMD) của nước ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, kết quả công tác PCMD chưa vững chắc, còn rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác PCMD trong tình hình hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và giao lưu, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.