Cách nào để cai thuốc lá thành công?

Tôi hút thuốc lá gần 30 năm và chuyển qua thuốc lào 5 năm. Có cách nào để tôi cai thuốc dễ dàng hơn không?

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.