Xây dựng mạng lưới quốc gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 12/7/2018, tại Hội thảo "Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” Microsoft Việt Nam, ChildFund Việt Nam và Cục Trẻ em đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về bảo vệ trẻ em, trong đó có bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

  • Định hướng truyền thông về bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

    0

    Ngày 19/5, tại Ninh Bình, Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức hội thảo định hướng truyền thông về bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em năm 2018" (tháng 6/2018).

  • Giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

    0

    Sáng ngày 12/5,tại TP.HCM, Cục bảo vệ trẻ em ( Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ) đã tổ chức Hội thảo định hướng truyền thông về bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trong khuôn khổ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.