Phải lắp camera giám sát!

Việc trẻ em bị các bà, các cô bảo mẫu bạo hành diễn ra quá nhiều rồi! Chúng ta không làm được gì khác ngoài kỷ luật người vi phạm, đình chỉ cơ sở giữ trẻ hay sao? Phải lắp camera giám sát và xử lý mạnh tay!

Trang 1/3»      3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.