Giao dịch điện tử trong thu nộp BHXH, BHYT: Bước tiến vì người dân và doanh nghiệp

Thời gian qua, việc triển khai giao dịch điện tử của ngành BHXH trong thu nộp và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp (DN) và người dân.

Trang 1/8»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.