“Bên kia mắt bão” - trải nghiệm của chính những người chịu bạo lực

Có những cơn bão hiện diện rõ ràng sự tàn bạo và để lại những phá hủy có thể đo đếm bằng nhiều tỷ đồng hàng năm trên đất nước chúng ta. Có những cơn bão âm thầm trong cuộc đời mỗi người mà sự càn quét của nó không tính bằng giờ mà bằng cả cuộc đời, bằng tuổi trẻ hay bằng nhiều năm tháng. Bạo lực gia đình là những cơn bão không dễ nhìn thấy trong đời, không dễ tính toán thiệt hại bằng một loại thước đo.

Trang 1/8»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.