"Khi có thì chẳng ăn dè/Đến khi ăn hết thì dè chẳng ra"

“Ai dạy cho tôi biết cách tiết kiệm tiền?” Đây là thắc mắc của rất nhiều người trẻ. Thời đại phát triển, mọi người đều có thể dễ dàng kiếm tiền, tiêu tiền, nhưng mấy ai có thể đủ khôn ngoan và bản lĩnh để biết cách quản lý quỹ tài chính của bản thân và gia đình.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.