An toàn lao động cho nữ công nhân

Phần lớn nữ công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay đang phải làm việc trong điều kiện chưa đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động. Điều kiện sản xuất dây chuyền, ca kíp khiến người lao động luôn ở trong trạng thái căng thẳng để hoàn thành kế hoạch được giao. So với nam giới, nữ giới có nhiều đặc điểm về nhân trắc và tâm sinh lý khác biệt nên họ phản ứng nhạy cảm với các điều kiện lao động bất lợi nhanh hơn.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.