Lễ ra mắt Dự án thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết và ra mắt “Dự án thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động (gọi tắt là Dự án NIRF).

Trang 1/10»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.