Sau 21 năm tổ chức, Tháng hành động về ATVSLĐ đã thực sự đi vào cuộc sống

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (từ 1-31/5) với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành LĐTBXH với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp... đã được các địa phương tổ chức hiệu quả, doanh nghiệp triển khai thành hành động cụ thể và người lao động hưởng ứng sôi nổi. Có thể nói, sau 21 năm tổ chức, Tháng hành động về ATVSLĐ với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần làm chuyển biến đáng kể về ý thức, nhận thức của doanh nghiệp và người lao động.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.