Số ca mắc sởi tăng cao

Từ đầu năm 2019 đến nay, số ca mắc sởi còn cao ở nhiều địa phương và chưa có dấu hiệu giảm.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.