Chủ tịch Quốc hội: “Nêu câu hỏi không quá 1 phút, trả lời không quá 3 phút“

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Người trả lời cần đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu quan tâm, đồng thời nêu rõ phương hướng khắc phục trong thời gian tới

Trang 1/14»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.