Bộ LĐTBXH triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khoá XII

Tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khoá XII với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chiều 9/8, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của các đơn vị không chỉ là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương, mà chính là việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và điều hành công việc của Bộ LĐTBXH.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.