Quản lý trường hợp - quá trình trợ giúp của công tác xã hội mang nguồn vui và giá trị cuộc sống cho người dễ bị tổn thương ở Hải Phòng

Các vấn nạn xã hội đa dạng và phức tạp, chúng ta không thể giải quyết bằng kinh nghiệm vốn có, bằng ý chí mà phải bằng phương pháp khoa học, có tính chuyên môn. Trong CTXH, quản lý trường hợp là phương pháp hữu hiệu để trợ giúp những vấn đề cụ thể của một cá nhân cần can thiệp, nhất là những người dễ bị tổn thương.

Trang 1/8»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.