"Hán Sở diễn nghĩa" lần đầu tiên có bản dịch đầy đủ

Bản dịch đầy đủ "Hán Sở diễn nghĩa" và bộ sách "Hán Sở diễn nghĩa liên hoàn họa" vừa được giới thiệu tại nhà sách Cá Chép, Hà Nội, với sự tham gia của dịch giả Châu Hải Đường, nhà báo Yên Ba và Võ Hoàng Giang.

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.