Hà Nội làm tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ

Đến nay, công tác bình đẳng giới (BĐG) ở TP. Hà Nội không chỉ năng lực quản lý nhà nước được tăng cường mà nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về BĐG, vì sự tiến bộ phụ nữ tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động trên các lĩnh vực như: lao động, việc làm, kinh tế, giáo dục, y tế… ngày càng cao, góp phần giảm tình trạng bất BĐG.

Trang 1/74»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.