Thúc đẩy truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới

Trong những năm qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã triển khai tốt công tác truyền thông GDNN, hình thành được mạng lưới truyền thông tại khắp các cơ sở GDNN. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, công tác truyền thông tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp mạnh mẽ, sáng tạo, nhằm ứng phó kịp thời với tình hình mới.

Trang 1/28»      5  4  3  2  1     «   
To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.